Hem

Vilka är vi?


Vi är två utbildade handbollstränare som även är föräldrar till två spelare i 10-15 års åldern.

Vi har valt att fördjupa oss inom ledar/tränarskap primärt för handboll, dess riktlinjer samt värdegrunder.

Tillsammans har vi 47 års erfarenhet av handboll, därtill ytterligare 15 år av andra sporter.


Det är ingen slump att vi valde att gå denna väg. Dels har vi den orättvisa som både vi själva och våra barn fått möta i form av ren okunskap. Sen har vi alla dessa återkommande incidenter på och brevid planen som inte hör hemma där.


Det bästa sättet för att kunna bemöta oegentligheter på ett kraftfullt sätt är utbildning , vilket också är det som gett oss verktygen när vi ifrågasätter och kräver förändringar.


Behovet av utbildade ledare inom barnidrotten är mycket stort. Som förälder är det svårt att veta vad som gäller för mitt barn. Vad ska man acceptera?

Olika klubbar har olika regler och policys.
Inte sällan bryter klubbarna mot något av Barnkonventionen, Riksidrottsförbundets idéprogram eller Handbollsförbundets Policys.

Förhoppningsvis hittar du information här som kan hjälpa dig att ta rätt beslut innan det är för sent.
Informationen riktas både till föräldrar men även till alla de andra vuxna som är involverade i klubben och laget.


Avslutningsvis så är Handbollen.se en indikation på att även idrottsförbunden behöver fokusera mer på att vidta åtgärder som tvingar alla ledare att utbilda sig, det gäller också de som sitter i styrelser.

HANDBOLL OCH BARNIDROTT

Värdegrunder är till för alla.

Här publiceras information som beskriver vikten av att respektera värdegrunder inom barnidrott. Tyvärr är inte idrott alltid så positiv, inkluderande och inbjudande som vi önskar utan den både exkluderar och särbehandlar i vissa fall.


Detta måste belysas så att vi tillsammans kan motverka det.
Vi har handboll i fokus men detta gäller naturligtvis alla sporter eller a
ktiviteter som ett barn deltar i.


Handbollen.se är, och kommer alltid att vara, en ständig påminnelse till alla vuxna om att barn och ungdomar ska få chansen att utöva idrott på ett korrekt sätt. 

De företag som stöder Handbollen.se bidrar aktivt till att belysa vikten av värdegrunder inom barn/ungdomsidrott. Vill du hjälpa till? Kontakt.